Sekretess och cookiepolicy

 

Vi hämtar endast personuppgifter i de tillfällen det är relevant för oss eller om det är relevant för din aktivitet på www.dermaspace.se

Vi följer alltid alla relevanta lagar vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter.

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge vi är tvungen på grund av lagliga skyldigheter eller så länge det är relevant för det syfte det samlades in för.

Uppgifter vi samlar in
Om du önskar att köpa och ta emot en produkt från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra handeln och för att kunna erbjuda dig vår service.

Vi kan samla in uppgifter som t. ex.:

-        Namn
-        E-mailadress
-        Postadress
-        Leveransadress (om den skiljer sig från postadressen)
-        Telefonnummer

 www.dermaspace.se samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

-        Besöker vår hemsida
-        Genomför ett köp av våra produkter på www.dermaspace.se
-        Skapare ett kundkonto
-        Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
-        Recenserar vår hemsida
-        Skickar oss frågor, reklamationer eller feedback
-        Tävlingar, events och liknande

 

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige för insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter på www.dermaspace.se är:
Derma Space, Niels Bohrs Vej 21, 8660 Skanderborg, Danmark – CVR: 39593777
Kontaktperson: Mette Vernegaard, Tel: +45 42480700, Mail: info@dermaspace.se

 

Behandlingsunderlag och syfte

Dina vanliga kontaktuppgifter som namn och adress samlar vi in för att kunna leverera produkten som du har köpt hos oss. Din e-mailadress samlar vi in för att kunna skicka dig en orderbekräftelse, faktura samt en leveransbekräftelse.

När du betalar för din vara samlar vi in ditt namn och IP-adress. De uppgifter som insamlas i förbindelse med betalningstransaktionen används och sparas bara till betalningsavräkning och uppfylls av det ingående avtalet. Observera att detta inte ska förväxlas med att du aktivt kan välja att din browser sparar dina betalningsuppgifter.

Om du har gett oss ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår hemsida använder vi din e-mailadress för att skicka ut nyhetsbrev. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk med avregistrering. Om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte önskar att uppge dina personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt har du tyvärr inte möjlighet att köpa produkter på vår webbshop.

Dina uppgifter (undantaget din e-mailadress, om du har gett samtycke till behandlingen för att ta emot erbjudanden) kommer att raderas när uppgifterna inte längre anses vara användbara. Detta kan till exempel vara när tidsfristen för att reklamera för en produkt har överskridits eller efter 5 år, när vi inte längre är förpliktade att lagra uppgifterna enligt bokföringslagen.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till en tredjepart och vi överför inte dina personuppgifter till ett tredjeland.

Om du har beställt en leverans vill uppgifterna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-mailadress att överlämnas till det valda fraktföretaget för leverans av ditt köp.

Om du väljer att skriva ett omdöme om vår webbshop vill ditt namn och din e-mailadress överföras till den aktuella omdömessidan.

Vi har vår webbshop och betalningssystem genom Vestjysk Marketing som fungerar som vår uppgiftsbehandlare. Alla personuppgifter som du uppger på vår webbshop lagras förtroligt och säkert i Vestjysk Marketings datacenter.

Vi har ingått ett skriftligt databehandlingsavtal med vår uppgiftsbehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande regler för skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen församlingen. Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Datainspektionen.

 Kontakta Datainspektionen - Datainspektionen